Polityka prywatności

Zalukaj.Film NOTA O DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem (dalej: Administrator) portalu Zalukaj.Film (dalej: Portal, Serwis, Wyszukiwarka) jest WEB LEADERS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wincentego Janasa 4, 40-855 Katowice , KRS: 0000871398, NIP: 6342984273.

Państwa dane osobowe obejmujące adres e-mail przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem poprzez rejestrację konta w serwisie Zalukaj.Film, przy czym mogą one zostać udostępnione podwykonawcom i partnerom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, a więc przez czas obowiązywania umowy, a po z niej wyłącznie do czasu upływu okresu wymagalności i ewentualnych roszczeń związanych z tą umową, wykonywania obowiązków prawnych w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.

Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, z żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb zawarcia oraz realizacji umowy, dlatego w przypadku odmowy ich podania może nie dojść do zawarcia umowy.